۱۴۰۲/۰۷/۰۴

آغاز عملیات اجرایی ۳۱۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در گلبهار

آغاز عملیات اجرایی ۳۱۴۵ واحد نهضت ملی مسکن و افتتاح ۲ طرح عمرانی در گلبهار به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار خراسان رضوی در گلبهار، عملیات اجرایی ۳۱۴۵ واحد نهضت ملی در این شهر جدید، آغاز و دو طرح عمرانی نیز در آن افتتاح شد.
آغاز عملیات اجرایی ۳۱۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در گلبهار
آغاز عملیات اجرایی ۳۱۴۵ واحد نهضت ملی مسکن و افتتاح ۲ طرح عمرانی در گلبهار به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار خراسان رضوی در گلبهار، عملیات اجرایی ۳۱۴۵ واحد نهضت ملی در این شهر جدید، آغاز و دو طرح عمرانی نیز در آن افتتاح شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟