۱۴۰۲/۰۷/۱۲

آغاز بازبینی طرح تفصیلی خلیل آباد

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان های کاشمر، بردسکن و خلیل آباد از آغاز طرح جامع- تفصیلی خلیل آباد خبر داد.
آغاز بازبینی طرح تفصیلی خلیل آباد
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان های کاشمر، بردسکن و خلیل آباد از آغاز طرح جامع- تفصیلی خلیل آباد خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها