۱۴۰۲/۰۷/۰۴

وعده تولید یک میلیون مسکن در سال عملی می شود؟

در حالی دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را داده است که گزارش ها از ریزش ساخت و ساز در کشور حکایت دارد.
 وعده تولید یک میلیون مسکن در سال عملی می شود؟
وعده تولید یک میلیون مسکن در سال عملی می شود؟
در حالی دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را داده است که گزارش ها از ریزش ساخت و ساز در کشور حکایت دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟