۱۴۰۲/۰۷/۰۲

مقصد جدید سیل تورم ملکی پایتخت شناسایی شد

بررسی ها درباره تازه ترین آمارهای رسمی درباره تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران نشان می دهد، سرریز جهش در جنوب و غرب تهران، منجر به تهدید آخرین سنگر خریداران مسکن در پایتخت شده است.
 مقصد جدید سیل تورم ملکی پایتخت شناسایی شد
مقصد جدید سیل تورم ملکی پایتخت شناسایی شد
بررسی ها درباره تازه ترین آمارهای رسمی درباره تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران نشان می دهد، سرریز جهش در جنوب و غرب تهران، منجر به تهدید آخرین سنگر خریداران مسکن در پایتخت شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟