۱۴۰۲/۰۷/۰۲

فروش متری ملک در بورس کمکی به بازار نمی کند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فروش متری ملک در بورس بیشتر از آنکه به شفافیت بازار مسکن کمک کند در این شرایط اقتصادی کشورمان به افزایش قیمت ها منجر می شود و تقاضای سفته بازانه را بالا می برد.
 فروش متری ملک در بورس کمکی به بازار نمی کند
فروش متری ملک در بورس کمکی به بازار نمی کند
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فروش متری ملک در بورس بیشتر از آنکه به شفافیت بازار مسکن کمک کند در این شرایط اقتصادی کشورمان به افزایش قیمت ها منجر می شود و تقاضای سفته بازانه را بالا می برد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟