۱۴۰۲/۰۷/۱۲

عامل رکود طرح نهضت ملی مسکن چیست؟

در شرایطی که مسوولان ساخت یک میلیون مسکن در سال، از عدم همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به عنوان یکی از موانع پیشبرد طرح نهضت ملی یاد می کنند، بانک مرکزی، به تازگی به دو اشکال موجود در این زمینه اشاره کرده است.
 عامل رکود طرح نهضت ملی مسکن چیست؟
در شرایطی که مسوولان ساخت یک میلیون مسکن در سال، از عدم همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به عنوان یکی از موانع پیشبرد طرح نهضت ملی یاد می کنند، بانک مرکزی، به تازگی به دو اشکال موجود در این زمینه اشاره کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها