۱۴۰۲/۰۷/۰۳

طرح نهضت مسکن در مشهد بزودی اجرایی می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات اجرایی بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مشهد حدود سه هفته آینده آغاز می شود.
 طرح نهضت مسکن در مشهد بزودی اجرایی می شود
طرح نهضت مسکن در مشهد بزودی اجرایی می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات اجرایی بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مشهد حدود سه هفته آینده آغاز می شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟