۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ساخت چهار میلیون مسکن عملی می شود؟

از همان روزی که مسئول اول مسکن سازی در کشور اعلام کرد نمی توانیم سالانه یک میلیون واحد بسازیم و ساخت چهار میلیون خانه را به دو بخش دو میلیون واحدی تقسیم کرد این نگرانی ایجاد شد که پروژه نهضت ملی مسکن گرفتار سستی و بی عملی شود.
 ساخت چهار میلیون مسکن عملی می شود؟
ساخت چهار میلیون مسکن عملی می شود؟
از همان روزی که مسئول اول مسکن سازی در کشور اعلام کرد نمی توانیم سالانه یک میلیون واحد بسازیم و ساخت چهار میلیون خانه را به دو بخش دو میلیون واحدی تقسیم کرد این نگرانی ایجاد شد که پروژه نهضت ملی مسکن گرفتار سستی و بی عملی شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟