۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ساخت هزار واحد طرح نهضت مسکن اردبیل آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن هزار واحد مسکونی در شهر اردبیل در دست ساخت است.
 ساخت هزار واحد طرح نهضت مسکن اردبیل آغاز شد
ساخت هزار واحد طرح نهضت مسکن اردبیل آغاز شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن هزار واحد مسکونی در شهر اردبیل در دست ساخت است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟