۱۴۰۳/۰۳/۰۲

ساخت بلندترین باغ شهری عمودی جهان در ژاپن

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/sky-scraper-16992.jpg" alt="ساخت بلندترین باغ شهری عمودی جهان در ژاپن" title="ساخت بلندترین باغ شهری عمودی جهان در ژاپن" /><br/>یک شرکت آلمانی حدود شش سال پس از شروع ساخت، سرانجام بلندترین آسمان خراش ژاپن، که یک باغ شهر عمودی است را به پایان رساند.
 ساخت بلندترین باغ شهری عمودی جهان در ژاپن
ساخت بلندترین باغ شهری عمودی جهان در ژاپن
یک شرکت آلمانی حدود شش سال پس از شروع ساخت، سرانجام بلندترین آسمان خراش ژاپن، که یک باغ شهر عمودی است را به پایان رساند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید