۱۴۰۳/۰۳/۰۲

بازارهای جهانی فولاد در مسیر صعود قرار گرفتند

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/steel-16994.jpg" alt="بازارهای جهانی فولاد در مسیر صعود قرار گرفتند" title="بازارهای جهانی فولاد در مسیر صعود قرار گرفتند" /><br/>هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی از ۵۸۷ دلار به ۵۹۳ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی ترکیه ۱۵ دلار بهبود داشت و به ۶۷۵ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی سی آی اس نیز از ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار به ۵۹۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید.
 بازارهای جهانی فولاد در مسیر صعود قرار گرفتند
بازارهای جهانی فولاد در مسیر صعود قرار گرفتند
هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی از ۵۸۷ دلار به ۵۹۳ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی ترکیه ۱۵ دلار بهبود داشت و به ۶۷۵ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی سی آی اس نیز از ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار به ۵۹۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید