۱۴۰۲/۱۲/۰۷

اصول مهم در طراحی و اجرای روف گاردن چیست؟

روف گاردن یا باغ بام که گاهی در تعاریف عامیانه به آن بام سبز نیز گفته می شود، تمام یا بخشی از فضای بام است که توسط گیاهان پوشش داده شده و فضای سبز و پویایی ایجاد کرده است.
 اصول مهم در طراحی و اجرای روف گاردن چیست؟
اصول مهم در طراحی و اجرای روف گاردن چیست؟
روف گاردن یا باغ بام که گاهی در تعاریف عامیانه به آن بام سبز نیز گفته می شود، تمام یا بخشی از فضای بام است که توسط گیاهان پوشش داده شده و فضای سبز و پویایی ایجاد کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید