۱۴۰۲/۰۷/۰۴

آپارتمان های سرخ پوش در بازار افزایش یافته است

در روزهای اخیر همه آپارتمان های نوساز فایل شده در بازار مسکن برای فروش، با قیمت های بالاتر از حدود قیمت آخرین معاملات نوسازها در هر محله عرضه شده و به این ترتیب قیمت آنها با نماد رنگ قرمز در برخی موتورهای جستجوی آگهی ملکی به نمایش گذاشته شده است.
 آپارتمان های سرخ پوش در بازار افزایش یافته است
آپارتمان های سرخ پوش در بازار افزایش یافته است
در روزهای اخیر همه آپارتمان های نوساز فایل شده در بازار مسکن برای فروش، با قیمت های بالاتر از حدود قیمت آخرین معاملات نوسازها در هر محله عرضه شده و به این ترتیب قیمت آنها با نماد رنگ قرمز در برخی موتورهای جستجوی آگهی ملکی به نمایش گذاشته شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟