۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۴۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در مازندران جانمایی شد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌ و شهرسازی مازندران گفت: تاکنون ۴۰۰ هکتار معادل چهار میلیون مترمربع زمین برای طرح نهضت ملی مسکن جانمایی شده است.
۴۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در مازندران جانمایی شد
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌ و شهرسازی مازندران گفت: تاکنون ۴۰۰ هکتار معادل چهار میلیون مترمربع زمین برای طرح نهضت ملی مسکن جانمایی شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟