۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۱۲۰ ثانیه ۱۱ آبان| از آغاز عملیات اجرایی صدهزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی

در 120 ثانیه ۱۱ آبان از آغاز عملیات اجرایی صدهزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی مورد اشاره قرار گرفت.
۱۲۰ ثانیه ۱۱ آبان| از  آغاز عملیات اجرایی صدهزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی
در 120 ثانیه ۱۱ آبان از آغاز عملیات اجرایی صدهزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی مورد اشاره قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟