۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۱۲۰ ثانیه ۱۰ آبان| از گفت‌وگوی چهره به چهره رستم قاسمی با مردم تا ایجاد کریدور جدید ترانزیت ارمنستان به خلیج فارس از آذربایجان شرقی

در ۱۲۰ ثانیه امروز دهم آبان، گفت‌وگوی چهره به چهره رستم قاسمی با مردم تا ایجاد کریدور جدید ترانزیت ارمنستان به خلیج فارس از آذربایجان شرقی مورد اشاره قرار گرفت.
۱۲۰ ثانیه ۱۰ آبان| از گفت‌وگوی چهره به چهره رستم قاسمی با مردم تا ایجاد کریدور جدید ترانزیت ارمنستان به خلیج فارس از آذربایجان شرقی
در ۱۲۰ ثانیه امروز دهم آبان، گفت‌وگوی چهره به چهره رستم قاسمی با مردم تا ایجاد کریدور جدید ترانزیت ارمنستان به خلیج فارس از آذربایجان شرقی مورد اشاره قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟