۱۴۰۲/۰۷/۰۲

کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت با صنعتی‌سازی مسکن

<p>مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، صنعتی‌سازی را راهکاری برای جبران عقب ماندگی‌ها درحوزه مسکن دانست و گفت: کاهش هزینه و سوخت، جلوگیری از هدر رفت مصالح و افزایش سرعت و کیفیت ساخت از جمله مزیت‌های صنعتی‌سازی است و همه طرح‌های مسکنی باید به سمت صنعتی‌سازی هدایت شود. به گزارش صما و به نقل از &#8230;</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://www.samair.ir/78272/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/">کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت با صنعتی‌سازی مسکن</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://www.samair.ir">صما | صدای مهندسی ایران</a>. پدیدار شد.</p>
کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت با صنعتی‌سازی مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، صنعتی‌سازی را راهکاری برای جبران عقب ماندگی‌ها درحوزه مسکن دانست و گفت: کاهش هزینه و سوخت، جلوگیری از هدر رفت مصالح و افزایش سرعت و کیفیت ساخت از جمله مزیت‌های صنعتی‌سازی است و همه طرح‌های مسکنی باید به سمت صنعتی‌سازی هدایت شود. به گزارش صما و به نقل از …

نوشته کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت با صنعتی‌سازی مسکن اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟