۱۴۰۲/۰۷/۱۲

کارکنان داوطلب تصدی پست های مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در سامانه تسا ثبت نام کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس طرح موسوم به تربیت مدیران آینده، کارکنان داوطلب وزارت راه و شهرسازی متصدی پست‌های مدیریتی به سامانه توسعه سرمایه انسانی (تسا) به نشانی tesa.mrud.ir مراجعه و پس از طی فرایند ثبت نام در مراحل ارزیابی آتی قرار گیرد.
کارکنان داوطلب تصدی پست های مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در سامانه تسا ثبت نام کنند
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس طرح موسوم به تربیت مدیران آینده، کارکنان داوطلب وزارت راه و شهرسازی متصدی پست‌های مدیریتی به سامانه توسعه سرمایه انسانی (تسا) به نشانی tesa.mrud.ir مراجعه و پس از طی فرایند ثبت نام در مراحل ارزیابی آتی قرار گیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها