۱۴۰۲/۰۷/۰۴

چند درصد شاغلان بیش از استاندارد کار می‌کنند؟

نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال 1401 اعلام شد.
چند درصد شاغلان بیش از استاندارد کار می‌کنند؟
نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال 1401 اعلام شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟