۱۴۰۳/۰۳/۰۱

چند درصد خانوارها موفق به خرید خانه می‌شوند؟

حدود 90 درصد آپارتمان های شهر تهران و همینطور سایر شهرهای اصلی کشور را «سرمایه‌گذاران ملکی» خریداری می‌کنند.
چند درصد خانوارها موفق به خرید خانه می‌شوند؟

به گزارش اخبار ساخته ها؛ حدود 90 درصد آپارتمان‌های شهر تهران و همینطور سایر شهرهای اصلی کشور را «سرمایه‌گذاران ملکی» خریداری می‌کنند.

این برآورد را می‌توان از روی نتایج نظرسنجی گروه شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد.

هیچ مستندات و اطلاعات مشخصی از «جنس خریداران آپارتمان» در یک شهر از بابت اینکه «خریدار مصرفی (خانه‌اولی)» هستند یا «خریدار سرمایه‌ای»، وجود ندارد.

اما براساس یک مشاهده قدیمی و متعارف در بازار مسکن، هر زمان «قیمت مسکن جهش می‌کند» و «معاملات خرید افت شدید می‌کند»، به دلیل آنکه «خانوارهای نیازمند خرید خانه اول» و همچنین «خانوارهایی که مالک آپارتمان هستند اما قصد تبدیل بهتر را دارند» از بازار خرید خارج می‌شوند، معمولاً سهم آنها از کل خریداران به حدود 30 درصد کاهش پیدا می‌کند و برعکس زمان «رونق غیرتورمی» می‌شود. اکنون اما این سهم، «سقوط شدید» کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، فقط 11 درصد از خانوارهایی که نیازمند خرید خانه مصرفی هستند، توانسته‌اند در یکسال گذشته از بازار آپارتمان خرید کنند.

همچنین فقط 14 درصد نظردهنده‌ها طی دو سال اخیر توانسته‌اند، «خرید مصرفی» انجام دهند.

هر چند این درصد از جمعیت خانه‌اولی‌ها الزاماً به معنای همین میزان سهم از کل معاملات خرید مسکن نیست اما می‌توان برآورد کرد این سهم بسیار پایین‌تر از دوره‌های قبلی جهش قیمت شده است.

بخصوص آنکه در همین نظرسنجی 90 درصد زوج‌ها اعلام کرده‌اند، طی 2 سال گذشته از وام خرید مسکن برای خرید آپارتمان‌ استفاده نکرده‌اند.

ناکارآمدی وام خرید مسکن به لحاظ قدرت پوشش، مهمترین ابزار دست خانه‌اولی‌ها را از کار انداخته است.

اگر تسهیلات با مبلغ مناسب در اختیار خریداران مصرفی مسکن بود، حضور آنها تقویت می‌شد.

سال گذشته در تهران، رکود تاریخی معاملات خرید رقم خورد؛ این نظرسنجی آن رکود را توضیح می‌دهد.

انتهای پیام/

منبع خبر: تجارت نیوز

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید