۱۴۰۲/۰۷/۰۳

پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.
پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلوگیری و آغاز تخلیه پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟