۱۴۰۲/۰۷/۰۳

وزیر راه و شهرسازی در راس هیأتی وارد قطر شد

وزیر راه و شهرسازی در راس هیأتی متشکل از معاونان خود در حوزه دریایی و هوایی و نمایندگان وزارتخانه های ورزش وجوانان و گردشگری و میراث فرهنگی وارد قطر شد.
وزیر راه و شهرسازی در راس هیأتی وارد قطر شد
وزیر راه و شهرسازی در راس هیأتی متشکل از معاونان خود در حوزه دریایی و هوایی و نمایندگان وزارتخانه های ورزش وجوانان و گردشگری و میراث فرهنگی وارد قطر شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟