۱۴۰۲/۱۲/۱۵

وبینار با موضوع «نظریه معماری منظر تا عمل»؛ مروری بر طراحی منظر در چین

وبینار با موضوع «نظریه معماری منظر تا عمل»؛ مروری بر طراحی منظر در چین
انجمن علمی معمار دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند؛  وبینار با موضوع: «نظریه معماری منظر تا عمل»؛ مروری بر طراحی منظر در چین Landscape Architecture Theory To Practice (An overview of Landscape designing in china) با حضور:  مهندس یوآن لی؛ فارغ التحصیل coventry universi، انگلستان و معمار منظر در چین  دبیر نشست: ندا فارسی آستانه؛ […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید