۱۴۰۲/۱۲/۱۵

واکنش منفی مدیران بانکی به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی

واکنش منفی مدیران بانکی به طرح  اصلاح قانون بانک مرکزی
انجمن مدیران بانکی با انجام یک نظرسنجی از مدیران قدیمی، کنونی و خبرگان شبکه بانکی درباره طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی»، موضع کارشناسی نسبت به این طرح را معلوم کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید