۱۴۰۲/۰۷/۰۴

هیئت جدید حسابرسی دیوان محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان یزد معرفی شد

صبح امروز در مراسم معارفه هیئت حسابرسی دیوان محاسبات در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد،نقش و جایگاه دیوان محاسبات تبیین شد.
هیئت جدید حسابرسی دیوان محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان یزد معرفی شد
صبح امروز در مراسم معارفه هیئت حسابرسی دیوان محاسبات در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد،نقش و جایگاه دیوان محاسبات تبیین شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟