۱۴۰۲/۰۷/۰۲

قیمت واحد‌های کمتر از ۱۰۰ متر در تهران

شواهد بازار مسکن از معاملات نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در این بازار ادامه دارد.
قیمت واحد‌های کمتر از ۱۰۰ متر در تهران
شواهد بازار مسکن از معاملات نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در این بازار ادامه دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟