۱۴۰۲/۰۷/۰۴

فاز چهارم و پشت پرده جنجالی بازگونشده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر

تاسیسات نیوز/ معصومه محمدی: کارشناس رسمی قوه قضائیه در گفت و گو با روح اله واصف از دلایل شنیده نشده در آتش سوزی کلینیک سینا اطهر پرده برداشت . نوشته فاز چهارم و پشت پرده جنجالی بازگونشده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
فاز چهارم و پشت پرده جنجالی بازگونشده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر
فاز چهارم

تاسیسات نیوز/ معصومه محمدی: کارشناس رسمی قوه قضائیه در گفت و گو با روح اله واصف از دلایل شنیده نشده در آتش سوزی کلینیک سینا اطهر پرده برداشت .

نوشته فاز چهارم و پشت پرده جنجالی بازگونشده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟