۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ضرورت آسیب‌شناسی طرح تفصیلی شاهین‌شهر 

در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با فرماندار و شهرداران شهرستان شاهین‌شهر و میمه که با هدف پیگیری طرح‌های حوزه راه و شهرسازی این شهرستان برگزار شد سرعت بخشی به آسیب‌شناسی طرح تفصیلی شاهین‌شهر دستور کار قرار گرفت.
ضرورت آسیب‌شناسی طرح تفصیلی شاهین‌شهر 
در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با فرماندار و شهرداران شهرستان شاهین‌شهر و میمه که با هدف پیگیری طرح‌های حوزه راه و شهرسازی این شهرستان برگزار شد سرعت بخشی به آسیب‌شناسی طرح تفصیلی شاهین‌شهر دستور کار قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟