۱۴۰۲/۰۷/۱۲

صادرات مصالح ساختمانی در گرو رفع موانع دست و پاگیر اداری

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: رئیس اتحادیه فروشندگن مصالح ساختمانی استان تهران بیان کرد: در حوزه مصالح ساختمانی تولیدکنندگان و تاجران بسیار خوبی داریم و البته در صورتی که برخی از موانع اداری در این عرصه حذف شود و واگذاری تسهیلات رونق بهتری یابد خواهیم توانست از قدرت های برتر دنیا در این عرصه باشیم، هر چند ساخت و ساز در سالهای اخیر کاهش یافته است که آن هم در ارتباط با کاهش قدرت خرید مردم و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد است. نوشته صادرات مصالح ساختمانی در گرو رفع موانع دست و پاگیر اداری اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
صادرات مصالح ساختمانی در گرو رفع موانع دست و پاگیر اداری
واردات مصالح ساختمانی نیازمند استاندارد است

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: رئیس اتحادیه فروشندگن مصالح ساختمانی استان تهران بیان کرد: در حوزه مصالح ساختمانی تولیدکنندگان و تاجران بسیار خوبی داریم و البته در صورتی که برخی از موانع اداری در این عرصه حذف شود و واگذاری تسهیلات رونق بهتری یابد خواهیم توانست از قدرت های برتر دنیا در این عرصه باشیم، هر چند ساخت و ساز در سالهای اخیر کاهش یافته است که آن هم در ارتباط با کاهش قدرت خرید مردم و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد است.

نوشته صادرات مصالح ساختمانی در گرو رفع موانع دست و پاگیر اداری اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها