۱۴۰۲/۰۷/۱۲

شرایط تعویض ناظر به درخواست مالک

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مصوبه هیات مدیره در خصوص تعویض ناظر به درخواست مالک قبل از پایان مدت قرارداد یا اتمام پروانه را اعلام کرد: نوشته شرایط تعویض ناظر به درخواست مالک اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
شرایط تعویض ناظر به درخواست مالک
خبرگی مهندسان ماده 27 غیرقابل انکار است

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مصوبه هیات مدیره در خصوص تعویض ناظر به درخواست مالک قبل از پایان مدت قرارداد یا اتمام پروانه را اعلام کرد:

نوشته شرایط تعویض ناظر به درخواست مالک اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها