۱۴۰۲/۰۷/۰۲

سهم مهم صنعت حمل و نقل در بهبود فضای کسب و کار

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای مازندران عنوان کرد : صنعت حمل و نقل سهم مهمی در افزایش بهره وری، شفاف سازی و بهبود فضای کسب و کار در استان دارد.
سهم مهم صنعت حمل و نقل در بهبود فضای کسب و کار
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای مازندران عنوان کرد : صنعت حمل و نقل سهم مهمی در افزایش بهره وری، شفاف سازی و بهبود فضای کسب و کار در استان دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟