۱۴۰۲/۰۷/۰۲

سرگردانی مستأجران در بازار اجاره ادامه دارد/ گرانی اجاره مسکن فصل مشخصی ندارد

دیگر گرانی اجاره بها مرتبط به فصل خاص جابجایی نیست بلکه به دلیل نا هماهنگی در وضعیت اقتصاد کشور هر زمان و با هر سلیقه نرخ اجاره بها تعیین می‌شود.
سرگردانی مستأجران در بازار اجاره ادامه دارد/ گرانی اجاره مسکن فصل مشخصی ندارد
دیگر گرانی اجاره بها مرتبط به فصل خاص جابجایی نیست بلکه به دلیل نا هماهنگی در وضعیت اقتصاد کشور هر زمان و با هر سلیقه نرخ اجاره بها تعیین می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟