۱۴۰۲/۰۷/۰۲

سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن منصوب شد

معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در حکمی سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن را منصوب کرد.
سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن منصوب شد
معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در حکمی سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن را منصوب کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟