۱۴۰۲/۱۲/۱۵

سرنوشت نامعلوم فروش دارایی‌های مازاد دولت!

سرنوشت نامعلوم فروش دارایی‌های مازاد دولت!
بودجه امسال به دولت فروش ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد را تکلیف کرده است. تکلیفی طی سال‌های گذشته در دولت زیر ۵۰ درصد انجام شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید