۱۴۰۲/۱۲/۰۷

سازمان مالیاتی به خریداران خودرو هشدار داد

سازمان مالیاتی به خریداران خودرو هشدار داد
اقتصادنیوز: سازمان امور مالیاتی کشور به احتمال سوءاستفاده برخی درگاه های جعلی از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو هشدار داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید