۱۴۰۳/۰۵/۰۳

ساخت نهضت ملی مسکن در اولویت دولت سیزدهم است

رستم قاسمی عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن اولویت دولت سیزدهم اعلام کرد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در کشور سوریه برای احداث واحدهای مسکونی همکاری داشته باشند.
ساخت نهضت ملی مسکن در اولویت دولت سیزدهم است
رستم قاسمی عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن اولویت دولت سیزدهم اعلام کرد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در کشور سوریه برای احداث واحدهای مسکونی همکاری داشته باشند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید