۱۴۰۲/۰۷/۰۲

راهکار حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی اطلاعیه ای نحوه درخواست حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی در هیئت حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا را اعلام کردند. نوشته راهکار حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
راهکار حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا نظام مهندسی
راهکار حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی اطلاعیه ای نحوه درخواست حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی در هیئت حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا را اعلام کردند.

نوشته راهکار حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟