۱۴۰۲/۱۲/۱۵

دبیرکل اوپک: ایران نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارد

دبیرکل اوپک: ایران نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارد
«هیثم الغیص» دبیرکل جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گفت وگو با روزنامه الرای کویت، ایران را از مهمترین کشورهای موسس این سازمان خواند که نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید