۱۴۰۲/۰۷/۰۲

جایگاه رسمی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، حمزه شکیب در سومین همایش سراسری کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان ماده ۲۷ در تبریز با اشاره به جایگاه سازمان نظام مهندسی در کشور تاکید کرد: در حال حاضر جامعه ۶۰۰ هزار نفری خانواده نظام مهندسی ساختمان کشور دارای جایگاه ویژه اجتماعی هستند ولی باید برخی رویکردها بازتعریف شوند. نوشته جایگاه رسمی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
جایگاه رسمی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی
لیست مراکز دارای قرارداد با سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، حمزه شکیب در سومین همایش سراسری کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان ماده ۲۷ در تبریز با اشاره به جایگاه سازمان نظام مهندسی در کشور تاکید کرد: در حال حاضر جامعه ۶۰۰ هزار نفری خانواده نظام مهندسی ساختمان کشور دارای جایگاه ویژه اجتماعی هستند ولی باید برخی رویکردها بازتعریف شوند.

نوشته جایگاه رسمی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟