۱۴۰۲/۰۷/۰۲

جابجایی بیش از ۱۵ میلیون و ۴۷۳ هزارتن کالا از هرمزگان به سایر نقاط کشور

رئیس اداره حمل و نقل کالای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان گفت: در ۷ ماه سال جاری بیش ۱۵ میلیون و ۴۷۳ هزار تن کالا از هرمزگان به سراسر کشور جابجا شد.
جابجایی بیش از ۱۵  میلیون و ۴۷۳  هزارتن کالا از هرمزگان به سایر نقاط کشور
رئیس اداره حمل و نقل کالای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان گفت: در ۷ ماه سال جاری بیش ۱۵ میلیون و ۴۷۳ هزار تن کالا از هرمزگان به سراسر کشور جابجا شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟