۱۴۰۲/۰۷/۱۲

توافق با سازمان ملل متحد برای گسترش فعالیت‌های دفتر تهران در کشورهای همسایه/ ترسیم نقشه راه ۵ ساله برای همکاری‌های ایران و هبیتات

دبیر کمیته ملی اسکان بشر از توافق با سازمان ملل متحد برای گسترش فعالیت‌های دفتر تهران در کشورهای همسایه با اولویت کشور افغانستان خبر داد.
توافق با سازمان ملل متحد برای گسترش فعالیت‌های دفتر تهران در کشورهای همسایه/  ترسیم نقشه راه ۵ ساله برای همکاری‌های ایران و هبیتات
دبیر کمیته ملی اسکان بشر از توافق با سازمان ملل متحد برای گسترش فعالیت‌های دفتر تهران در کشورهای همسایه با اولویت کشور افغانستان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها