۱۴۰۳/۰۵/۰۲

تعرفه مهندسان ساختمان تعیین شد؛ فقط ۲۷ درصد

تعرفه نظام مهندسی ساختمان ۲۷ درصد تعیین شد که این میزان موجب نارضایتی روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان را در پی داشت.
تعرفه مهندسان ساختمان تعیین شد؛ فقط ۲۷ درصد

به گزارش اخبار ساخته ها؛ تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان به میزان سایر مشاغل کشور به یکی از مطالبات مهندسان و سازمان های نظام مهندسی تبدیل شده بود. روسای سازمان های نظام مهندسی معتقد هستند که در سال‌های اخیر برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان همواره با چالش مواجه بوده اند و در سال‌های گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی نیز در پی داشت به وجود آمد.

آنها معتقد هستند که هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان و از سوی دیگر روش تعیین تعرفه، چالش برانگیز بوده و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است. حال با تعیین تعرفه ۲۷ درصدی برای سازمان های نظام مهندسی و ابلاغ آن، این چالش باز هم بر سر جای خود باقی ماند و حل نشد.

رشد ۲۷ درصدی به میزان زیادی اجحاف در حق مهندسان ساختمان خواهد شد

چرا که روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد هستند که وقتی حداقل دستمزد کارگران ۳۵ درصد و یا تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد افزایش داشته است رشد ۲۷ درصدی به میزان زیادی اجحاف در حق مهندسان ساختمان خواهد شد. روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد هستند که اگر تعیین تعرفه حق الزحمه بر مبنای هزینه ساخت تعیین شود باید حق الزحمه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

هر چند انبوه سازان نیز معتقد هستند که هزینه های دریافت شده از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان با خدماتی که ارائه می کند به هیچ وجه مطابقت ندارد و اتفاقا باید گفت که در مقابل خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارائه می کنند هزینه ها بالا است. پس چگونه معتقد هستند که تعرفه ها و حق الزحمه ها باید مطابق با آن و همراستا با آن افزایش یابد؟

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران معتقد است که البته انبوه سازان در خصوص هزینه های ساخت و اینکه می گویند باید تعرفه ها نیز مطابق با آن هزینه ها افزایش یابد بارها به روسای سازمان نظام مهندسی گوشزد کرده ایم که اصلا هزینه های ساخت هیچ ارتباطی با تعرفه و حق الزحمه نباید داشته باشد.

هزینه های دریافت شده از سوی سازمان های نظام مهندسی با خدماتی که ارائه می کنند مطابقت ندارد

او ادامه داد: هزینه های دریافت شده از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان با خدماتی که ارائه می کند به هیچ وجه مطابقت ندارد و اتفاقا باید گفت که در مقابل خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارائه می کنند هزینه ها بالا است. پس چگونه معتقد هستند که تعرفه ها و حق الزحمه ها باید مطابق با آن و همراستا با آن افزایش یابد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر اینکه باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان در سال جاری حداقل به میزان ۴۰ درصد و حتی متناسب با هزینه ساخت ۱۰۰ درصد افزایش یابد مورد پذیرش است؟ گفت: در خصوص حق الزحمه و تعرفه سازمان های نظام مهندسی بارها و بارها صحبت کرده ایم و نسبت به خدماتی که مهندسان و سازمان نظام مهندسی ارائه می کنند اظهار نظر شده است.

اما حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشتر گفته بود که تعرفه حق‌الزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین می‌شود و فرمول محاسبه تعرفه حق‌الزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساسا از سال (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم. 

اگر بر مبنای هزینه ساخت این حق الزحمه تعیین شود باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است که باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت این حق الزحمه تعیین شود باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. غیر از این عدد باشد بی انصافی است.

این اظهارات نشان می دهد که از یک سو جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است که بر اساس شرایط فعلی کشور میزان نرخ حق‌الزحمه سازمان های نظام مهندسی و مهندسان باید طبق نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران افزایش یابد اما از سوی دیگر سازندگان و انبوه سازان مدعی هستند که میان خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارائه می کنند با هزینه هایی که هم اکنون بابت حق الزحمه دریافت می شود مطابقتی وجود ندارد.

نظام مهندسی

انتهای پیام/

منبع خبر: اقتصاد آنلاین

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید