۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تحقق اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری و تحول اداری در سطح دستگاه‌های اجرایی/ تقدیر از شهر جدید بینالود به عنوان دستگاه برتر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰

در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان خراسان رضوی، در گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت، از شرکت عمران شهر جدید بینالود به عنوان دستگاه برتر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ خراسان رضوی، تقدیر شد.
تحقق اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری و تحول اداری در سطح دستگاه‌های اجرایی/ تقدیر از شهر جدید بینالود به عنوان دستگاه برتر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰
در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان خراسان رضوی، در گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت، از شرکت عمران شهر جدید بینالود به عنوان دستگاه برتر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ خراسان رضوی، تقدیر شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟