۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تثبیت مالکیت دولت بر روی ۳۹۸۳ هکتار از اراضی دولتی شهرستان کاشان

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان از اخذ سند تک برگ برای ۳۹۸۳ هکتار اراضی دولتی شهرهای کاشان، قمصر، نیاسر و جوشقان قالی خبر داد.
تثبیت مالکیت دولت بر روی ۳۹۸۳ هکتار از اراضی دولتی شهرستان کاشان
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان از اخذ سند تک برگ برای ۳۹۸۳ هکتار اراضی دولتی شهرهای کاشان، قمصر، نیاسر و جوشقان قالی خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟