۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تبدیل اسناد دفترچه‌ای ۱۱۷۳۶ هکتار از اراضی دولتی شهرستان کاشان به اسناد تک برگی

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: با هدف پیشگیری از تصرفات اراضی ملی این شهرستان، اسناد دفترچه ای بیش از ۱۱ هزار و ۷۳۶ هکتار از اراضی دولتی شهرستان کاشان به اسناد تک برگی تبدیل شد.
تبدیل اسناد دفترچه‌ای ۱۱۷۳۶ هکتار از اراضی دولتی شهرستان کاشان به اسناد تک برگی
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: با هدف پیشگیری از تصرفات اراضی ملی این شهرستان، اسناد دفترچه ای بیش از ۱۱ هزار و ۷۳۶ هکتار از اراضی دولتی شهرستان کاشان به اسناد تک برگی تبدیل شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟