۱۴۰۲/۰۷/۰۳

بیش از ۳۰ هزار بازتاب ایمنی در جاده های خوزستان نصب شد

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از نصب بیش از ۳۰ هزار بازتاب ایمنی در جاده های استان طی پنج ماه گذشته خبر داد.
بیش از ۳۰ هزار بازتاب ایمنی در جاده های خوزستان نصب شد
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از نصب بیش از ۳۰ هزار بازتاب ایمنی در جاده های استان طی پنج ماه گذشته خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟