۱۴۰۲/۱۲/۰۷

برگزاری تمرین طرح اضطراری کامل فرودگاه شهدای پارس آبادمغان

رئیس فرودگاه پارس آباد اعلام کرد: تمرین طرح اضطراری کامل فرودگاه شهدای پارس آباد مغان با هدف ارزیابی مقدماتی و آمادگی لازم در مقابله با سوانح هوایی فرودگاهی برگزار شد.
برگزاری تمرین طرح اضطراری کامل فرودگاه شهدای پارس آبادمغان
رئیس فرودگاه پارس آباد اعلام کرد: تمرین طرح اضطراری کامل فرودگاه شهدای پارس آباد مغان با هدف ارزیابی مقدماتی و آمادگی لازم در مقابله با سوانح هوایی فرودگاهی برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید