۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بروزرسانی و افزایش دستگاه‌های زلزله‌نگار در استان کرمانشاه

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با افزایش و بروزرسانی دستگاه های زلزله نگار مستقر در سراسر استان ، بیش از پیش حرکات صفحات زلزله خیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بروزرسانی و افزایش دستگاه‌های زلزله‌نگار در استان کرمانشاه
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با افزایش و بروزرسانی دستگاه های زلزله نگار مستقر در سراسر استان ، بیش از پیش حرکات صفحات زلزله خیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها