۱۴۰۲/۰۹/۱۱

بررسی مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه

مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه در همایش فصلی کانون کارگزاران در ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شد.
بررسی مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه

به گزارش اخبار ساخته ها به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس دربه نقل از خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس در ابتدای این همایش با اشاره به اینکه در این همایش به مسائل، مشکلات و چالش‌های کانون کارگزاران و بازار سرمایه در بحث مربوط به مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات پرداخته می‌شود، گفت: صنعت کارگزاری با چالش‌های متعددی مواجه است که امیدواریم به تدریج و با همگرایی بیشتر نهاد‌ها و تکمیل زیرساخت ها، شاهد رفع مسائل و مشکلات مربوط به این صنعت باشیم.
وی عنوان کرد: در این نشست تخصصی مسائل مربوط به معاملات و همچنین چالش‌های موجود در ابزار مشتقه بررسی می‌شود که با همگرایی و تبادل نظرات می‌توان مشلات موجود را مدیریت کرد.
امیر مهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه این همایش به مجموعه مقررات حاکم بر معاملات در بازار سرمایه اشاره و جرایم و تخلفات حوزه بازار را در سه طبقه؛ جرایم تخلفاتی دستکاری، اطلاعات نهانی و سایر تخلفات تفکیک کرد.
وی در این همایش به ماده ۴۶ قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران اشاره کرد و افزود: جرائم تخلفاتی دستکاری شامل سامانه محور، اطلاعات محور و اقدام محور است و همچنین اطلاعات نهانی شامل اطلاعات افشاکننده معاملاتی و ناشرانی می‌شود.
صبایی اظهار داشت: سایر جرایم تخلفاتی هم شامل اقدامات فاقد مجوز، حدنصاب ها، بازارگردانی و الگوریتم است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس عنوان کرد: سال گذشته دستورالعمل شناسایی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی مصوب شد.
وی تاکید کرد: رویکرد ما در حوزه نظارت پیشگیرانه است و اجازه ادامه و استمرار و تشدید تخلفات را نخواهیم داد.
صبایی تصریح کرد: هشدار‌های نظارتی در خصوص دستکاری یا اطلاعات نهانی شامل ارائه تذکر به محض شروع تخلف، جلوگیری از ادامه و تکمیل تخلف و انجام اقدامات انضباطی مقتضی است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به برخی اقدامات و برنامه‌های مدیریت نظارت بر بورس‌ها اشاره کرد و گفت: توسعه سامانه نظارتی تحت عنوان طرح بورس بان، توسعه سامانه هوشمند ارسال خودکار هشدار‌های نظارت، درجه بندی تخلفات براساس شدت آن، انتشار دوره‌ای اقدامات نظارتی، کنترل و هماهنگی اقدامات نظارتی بر بورس ها، تشدید برخورد با فعالیت‌های مجرمانه، توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زمینه جرایم و تخلفات، تعیین شفاف و روش مصادیق دستکاری، برگزاری جلسات با فعالان بازار و انتشار اسامی متخلفان از جمله اقدامات و برنامه‌ها بوده است.
در پایان همایش به سوالات مدیران عامل کارگزاری، مدیران معاملات و نهاد‌های فعال پاسخ داده شد و نظر‌ها و پیشنهاد‌های آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفتابتدای این همایش با اشاره به اینکه در این همایش به مسائل، مشکلات و چالش‌های کانون کارگزاران و بازار سرمایه در بحث مربوط به مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات پرداخته می‌شود، گفت: صنعت کارگزاری با چالش‌های متعددی مواجه است که امیدواریم به تدریج و با همگرایی بیشتر نهاد‌ها و تکمیل زیرساخت ها، شاهد رفع مسائل و مشکلات مربوط به این صنعت باشیم.بررسی مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه
وی عنوان کرد: در این نشست تخصصی مسائل مربوط به معاملات و همچنین چالش‌های موجود در ابزار مشتقه بررسی می‌شود که با همگرایی و تبادل نظرات می‌توان مشلات موجود را مدیریت کرد.
امیر مهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه این همایش به مجموعه مقررات حاکم بر معاملات در بازار سرمایه اشاره و جرایم و تخلفات حوزه بازار را در سه طبقه؛ جرایم تخلفاتی دستکاری، اطلاعات نهانی و سایر تخلفات تفکیک کرد.
وی در این همایش به ماده ۴۶ قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران اشاره کرد و افزود: جرائم تخلفاتی دستکاری شامل سامانه محور، اطلاعات محور و اقدام محور است و همچنین اطلاعات نهانی شامل اطلاعات افشاکننده معاملاتی و ناشرانی می‌شود.
صبایی اظهار داشت: سایر جرایم تخلفاتی هم شامل اقدامات فاقد مجوز، حدنصاب ها، بازارگردانی و الگوریتم است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس عنوان کرد: سال گذشته دستورالعمل شناسایی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی مصوب شد.
وی تاکید کرد: رویکرد ما در حوزه نظارت پیشگیرانه است و اجازه ادامه و استمرار و تشدید تخلفات را نخواهیم داد.
صبایی تصریح کرد: هشدار‌های نظارتی در خصوص دستکاری یا اطلاعات نهانی شامل ارائه تذکر به محض شروع تخلف، جلوگیری از ادامه و تکمیل تخلف و انجام اقدامات انضباطی مقتضی است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به برخی اقدامات و برنامه‌های مدیریت نظارت بر بورس‌ها اشاره کرد و گفت: توسعه سامانه نظارتی تحت عنوان طرح بورس بان، توسعه سامانه هوشمند ارسال خودکار هشدار‌های نظارت، درجه بندی تخلفات براساس شدت آن، انتشار دوره‌ای اقدامات نظارتی، کنترل و هماهنگی اقدامات نظارتی بر بورس ها، تشدید برخورد با فعالیت‌های مجرمانه، توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زمینه جرایم و تخلفات، تعیین شفاف و روش مصادیق دستکاری، برگزاری جلسات با فعالان بازار و انتشار اسامی متخلفان از جمله اقدامات و برنامه‌ها بوده است.
در پایان همایش به سوالات مدیران عامل کارگزاری، مدیران معاملات و نهاد‌های فعال پاسخ داده شد و نظر‌ها و پیشنهاد‌های آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها