۱۴۰۳/۰۳/۲۹

برای خرید خانه نوساز در منطقه ۱۴ چه بودجه‌ای لازم است؟

منطقه 14 یکی از مناطق شرقی تهران است که محله های مختلف آن از ابتدای سال 1403 نوسانات قیمت متفاوتی را تجربه کرده‌اند.
برای خرید خانه نوساز در منطقه ۱۴ چه بودجه‌ای لازم است؟

به گزارش اخبار ساخته ها؛ منطقه ۱۴ شهرداری تهران، یکی از مناطق شرق و جنوب شرقی پایتخت است. این منطقه از شمال به خیابان پیروزی، از غرب به خیابان ۱۷ شهریور، از جنوب به خیابان خاوران و از شرق به بزرگراه بسیج محدود می‌شود.

آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، متوسط قیمت مسکن در منطقه 14، طی فروردین‌ماه متری 60 میلیون و 890 هزار تومان بوده است؛ همچنین در این مقطع یک ماهه 89 فقره خرید و فروش آپارتمان در این منطقه انجام گرفته است.

قیمت آپارتمان در منطقه 14 تهران

الوملک داده‌هایی از جزئیات متوسط قیمت خانه‌های نوساز در 17 محله منطقه 14 جمع‌آوری کرده و نوسانات قیمتی آنها را در بازه‌هایی 10 روزه تخمین زده است. 

قیمت واحد منطقه 14

قیمت خانه در محله خاوران

میانگین قیمت مسکن در محله خاوران، طی فروردین 1403 از 51 میلیون تومان به 55 میلیون تومان رسیده، اما بر اساس گزارش الوملک، پس از آن با روند افتان و خیزان خود در اردیبهشت‌ماه نهایتا روی متری 50 میلیون تومان ثابت مانده است.

 با میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت می‌توان آپارتمانی 125 متری و نوساز با قیمت 6 میلیارد و 330 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در چهارصد دستگاه

بر اساس داده‌های الوملک، متوسط قیمت مسکن در محله چهارصد دستگاه، در بازه 10 تا 20 فروردین، متری 78 میلیون تومان برآورد شده است.

متوسط قیمت مسکن در این محله طی 10 روز بعد، یعنی 20 تا 30 فروردین، روندی افزایشی داشته و این بار به متری 82 میلیون تومان رسیده است. با شروع اردیبهشت متوسط قیمت مسکن در این محله در مسیری نزولی قرار گرفته و تا 30 اردیبهشت‌ماه تا متری 77 میلیون تومان کاهش داشته است.

میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت در این محله متری 79 میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حدود قیمت می‌توان آپارتمانی 105 متری و تازه‌ساز با مجموع قیمت هشت میلیارد و 520 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در دولاب

متوسط قیمت مسکن در محله دولاب نیز همسو با محله چهارصد دستگاه  طی 10 روز انتهایی اردیبهشت با کاهش قیمتی نسبی مواجه شده است؛ با وجود آنکه در انتهای فروردین‌ و اوایل اردیبهشت‌ماه، قیمت مسکن در این منطقه، نوساناتی افزایشی را هم تجربه کرده بود.

در بررسی جزئی‌تر می‌توان گفت متوسط قیمت مسکن در این محله، از متری 60 میلیون تومان در بازه 10 تا 20 فروردین، به متری 59 میلیون تومان در انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است.

با محدوده میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت‌ماه در دولاب، می‌توان آپارتمانی 75 متری و نوساز با مبلغ چهار میلیارد و 520 میلیون تومان در این محله خریداری کرد.

قیمت خانه در محله آهنگ

متوسط قیمت مسکن در محله آهنگ نیز روندی نوسانی را طی فروردین تا اردیبهشت طی کرده است. در مقطع 10 تا 20 فروردین 1403، قیمت مسکن در این محله، متری 85 میلیون تومان ثبت شده است. 

پس از این تاریخ تا مقطع 10 تا 20 اردیبهشت‌ماه، قیمت مسکن روندی نزولی داشته و در نهایت انتهای اردیبهشت، متری 84 میلیون تومان برآورد قیمت شده است.

میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت در محله آهنگ، متری 83 میلیون و و 600 هزار تومان برآورد می‌شود. با این حدود قیمتی می‌توان آپارتمانی 80 متری و نوساز در این محله با قیمت 6 میلیارد و 656 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله صد دستگاه

محله صد دستگاه برخلاف محله‌هایی که از آنها یاد شد، در این بازه زمانی روندی صعودی داشته و از متری 80 میلیون تومان به متری 85 میلیون تومان رسیده است. قیمت مسکن در این منطقه پس از ثباتی که در ابتدای اردیبهشت‌ماه تجربه کرده، در نهایت در مسیری کاهشی قرار گرفته و در 10 روز انتهایی اردیبهشت‌ماه به متری 82 میلیون تومان رسیده است.

با میانگین قیمت این محله در اردیبهشت‌ماه می‌توان آپارتمانی 75 متری و تازه‌ساز با قیمت 6 میلیارد و 300 میلیون تومان در این محله خریدرای کرد.

قیمت خانه در محله دلگشا

بر اساس داده‌های الوملک، متوسط قیمت مسکن در محله دلگشا طی فروردین‌ماه و 10 روز ابتدایی اردیبهشت، روندی کاهشی را طی کرده و از متری 69 میلیون تومان به متری 67 میلیون تومان رسیده است. اما از این مقطع به بعد، قیمت مسکن روی دور افزایش افتاده و تا انتهای اردیبهشت‌ماه به متری 73 میلیون تومان رسیده است.

قیمت خانه در محله ائمه اطهار 

متوسط قیمت مسکن در محل ائمه اطهار از 10 تا 30 فروردین‌ماه رشد چشمگیری را تجربه کرده و از متری 90 میلیون تومان به متری 98 میلیون تومان رسیده است. اما پس از آن طی 10 روز ابتدایی اردیبهشت سه میلیون تومان کاهش را پشت سر گذاشته است.

البته این روند کاهشی در محله ائمه اطهار ادامه‌دار نبوده و پس از آن طی بازه 10 تا 20 اردیبهشت تا متری 99 میلیون تومان صعود قیمت داشته است. هر چند باز هم در انتهای اردیبهشت با نزول قیمت مواجه بوده و این بار متری 93 میلیون تومان برآورد شده است.

با میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت می‌توان آپارتمانی 81 متری، دارای تمام امکانات و نوساز با مجموع قیمت هفت میلیارد و 700 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله پرستار

محله پرستار در بین محله‌های مختلف منطقه 14 از متوسط قیمت بیشتری برخوردار است. متوسط قیمت در محله پرستار طی فروردین روندی افزایشی داشته و از متری 105 میلیون تومان به متری 111 میلیون تومان رسیده است.

از آن پس متوسط قیمت مسکن، هر چند در 10 روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه شاهد کاهش بوده، اما بار دیگر در 10 روز انتهایی اردیبهشت، روی متری 111 میلیون تومان ایستاده است.

میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت در محله پرستار متری 110 میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حدود قیمتی می‌توان آپارتمانی 150 متری و کلیدنخورده  با مجموع قیمت 16 میلیارد و 500 میلیون تومان در این محله خریداری کرد.

قیمت خانه در محله تاکسیرانی

متوسط قیمت مسکن در این محله از فروردین تا 20 اردیبهشت روندی صعودی داشته و از 89 میلیون تومان به متری 107 میلیون تومان رسیده است، اما پس از آن، کاهشی دو میلیون تومانی را پشت سر گذاشته است.

محله تاکسیرانی در بین دیگر محله‌های منطقه 14 شهرداری تهران، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است.

میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت در این محله متری 105 میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حدود قیمتی می‌توان آپارتمانی 60 متری و کلیدنخورده در این محله با مجموع قیمت 6 میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله نبی اکرم

متوسط قیمت مسکن در محله نبی اکرم طی فروردین‌ماه تا 10 روز ابتدایی اردیبهشت افزایشی 6 میلیون تومانی را تجربه کرده و از متری 80 میلیون تومان به 86 میلیون تومان رسیده است.

از این پس تا انتهای اردیبهشت‌ماه، متوسط قیمت روی قیمت متری 87 میلیون تومان ثابت مانده است. با میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت، می‌توان آپارتمانی 90 متری و نوساز با قیمت هفت میلیارد و 785 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله شیوا

قیمت مسکن در محله شیوا طی دو ماه ابتدایی سال، مسیری نوسانی داشته است. با وجود اینکه این شاخص قیمت مسکن در فروردین کاهشی نسبی را تجربه کرده، اردیبهشت‌ماه دوباره روی قیمت ابتدایی، یعنی متری 67 میلیون تومان ثابت مانده است.

قیمت مسکن در محله شیوا پس از این، باز هم نوسان داشته و در انتهای اردیبهشت متری 68 میلیون تومان تعیین قیمت شده است. با میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت می‌توان آپارتمانی 70 متری و نوساز  با مبلغ چهار میلیارد و 760 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله شکوفه

قیمت مسکن در محله شکوفه طی دو ماه ابتدایی سال، مسیر همسانی را پشت سر گذاشته و متوسط قیمت از متری 72 میلیون تومان در ابتدای فروردین به متری 82 میلیون تومان در انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است.

با حدود میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت می‌توان آپارتمانی 37 متری و کلیدنخورده با قیمت دو میلیارد و 920 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله سرآسیاب دولاب

متوسط قیمت مسکن در محله سرآسیاب دولاب برخلاف محله شکوفه طی فروردین و اردیبهشت مسیری کاهشی داشته است. با وجود آنکه قیمت مسکن طی 10 روز ابتدایی اردیبهشت تمایلات افزایشی از خود نشان داده، در نهایت به همان مسیر قبل بازگشته است.

متوسط قیمت مسکن در این محله از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت‌ماه، از متری 72 میلیون تومان در نهایت به متری 68 میلیون تومان رسیده است. با میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت می‌توان آپارتمانی 86 متری، کلیدنخورده با قیمت 6 میلیارد تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله شاهد

متوسط قیمت خانه در محله شاهد با وجود آنکه طی فروردین تا اردیبهشت‌ماه، نوساناتی کاهشی و افزایشی را توامان تجربه کرده، اما در نهایت از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت مسیری افزایشی داشته است. 

به این ترتیب متوسط قیمت مسکن در این مقطع متری 80 میلیون تومان به 90 میلیون تومان رسیده است. با میانگین قیمت این محله طی اردیبهشت می‌توان آپارتمانی 92 متری و کلیدنخورده با قیمت هشت میلیارد و 50 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله صاحب‌الزمان

محله صاحب‌الزمان نوسانات محدودی را در مقاطع 10 روزه از ابتدای سال 1403 تجربه کرده و در نهایت طی دو ماه فروردین تا اردیبهشت از متری 73 میلیون تومان به متری 75 میلیون تومان رسیده است.

میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت در این محله متری 73 میلیون و 300 هزار میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حدود قیمتی می‌توان آپارتمانی 98 متری و در این محله با مجموع قیمت هفت میلیارد و 200 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله عارف

قیمت مسکن در محله عارف منطقه 14 تهران نیز نوسانات محدودی را از ابتدای سال 1403 تجربه کرده و در این بازه کاهشی دو میلیون تومانی داشته، به‌گونه‌ای که از متری 75 میلیون تومان به متری 73 میلیون تومان رسیده است.

بررسی آگهی‌ها نشان می‌دهد، با متوسط قیمت این محله طی اردیبهشت‌ماه، می‌توان آپارتمانی 114 متری با مبلغ 9 میلیارد و 120 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله مینا

متوسط قیمت مسکن در محله مینا، فروردین‌ماه را با متوسط قیمت متری 73 میلیون تومان آغاز کرده است. سپس در 10 روز بعدی روندی افزایشی داشته این بار متری 78 میلیون تومان کشف قیمت شده است.

تا 10 روز ابتدایی اردیبهشت قیمت مسکن در این محله ثبات داشته و در روزهای بعدی تا انتهای اردیبهشت به متری 80 میلیون تومان رسیده است.

متوسط قیمت محله در اردیبهشت‌ماه متری 80 میلیون و 300 هزار تومان برآورد شده و خریداران با این محدوده قیمتی می‌توانند، به‌طور متوسط آپارتمانی نوساز و 114 متری با قیمت 9 میلیارد و 1120 میلیون تومان خریداری کنند.

انتهای پیام/

منبع خبر: تجارت نیوز

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید